Paslaugos

Paraiškų rengimas. Gerovės ekonomikos institutas rengia nustatytos formos dokumentus ir paraiškas ūkio subjektui, siekiančiam gauti Europos sąjungos fondų ir kitų finansavimo šaltinių paramą projektui/programai įgyvendinti.


 

Investiciniai projektai verslo plėtrai. Gerovės ekonomikos institutas rengia projektus, siekiant įvertinti gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų paklausą rinkoje, konkurencinę aplinką, verslo riziką ir galimybes jai sumažinti, numatyti grynųjų pinigų srautus, pritraukti potencialius investuotojus.


 

Verslo planai. Gerovės ekonomikos institutas rengia verslo planus – dokumentus, kuriuose įvertinama įmonės išorinė ir vidaus būklė, numatoma būsima įmonės veikla ir jos finansiniai rezultatai. Rengiami verslo planai banko paskolai gauti, veiklai plėtoti, Europos sąjungos fondų paramai gauti.


 

Projektų administravimas – vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų, reikalaujantis nemažai žmogiškųjų išteklių laiko sąnaudų.

Administruojant projektus Gerovės ekonomikos institutas rengia pirkimų dokumentaciją, konsultuoja projekto įgyvendinimo klausimais, rengia projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimų prašymus, konsultuoja projekto išlaidų tinkamumo klausimais, atlieka projekto viešinimą ir rezultatų sklaidą, atstovauja užsakovą ES paramos lėšas administruojančioje įstaigoje.


 

Projektų viešinimas – veikla, kuria siekiama informuoti visuomenę apie ES paramą, jos teikiamas galimybes ir rezultatus bei siekiant užtikrinti paramos naudojimo skaidrumą.

Atliekant viešinimą Gerovės ekonomikos institutas siūlo šias viešinimo ir informavimo priemones:

  • pranešimai žiniasklaidai,
  • skelbimų lentos,
  • atminimo lentos,
  • plakatai,
  • stendai patalpose,
  • informacinė medžiaga (lankstinukai, kt.),
  • elektroniniai leidiniai,
  • informaciniai renginiai, seminarai,
  • kitos (rašikliai, lipdukai, kt.).
Jūs esate čia: Pradžia Paslaugos