Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencija

Mokymo programos pavadinimas: KRIMINALINĖS SUBKULTŪROS APRAIŠKŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE PREVENCIJA
Tikslas: Suteikti kompleksinių teorinių žinių apie kriminalinę subkultūrą kaip vieną sudėtingiausių socialinių reiškinių pataisos įstaigose, turint tikslą lavinti pataisos įstaigų darbuotojų įgūdžius veiksmingiausiai neutralizuoti neigiamą kriminalinės subkultūros poveikį nuteistųjų resocializacijai.
Trukmė: 9 akad. val.
Modulių pavadinimai: Kriminalinės subkultūros samprata, formos ir elementai; Istoriniai, politiniai ir teisiniai subkultūros genezės bei raidos aspektai; Kriminalinės subkultūros reikšmė ir įtaka nuteistųjų elgesiui; Kriminalinės subkultūros prevencija.
Mokymo metodai: Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, situacijų analizė, užsienio šalių gerosios patirties analizė, darbas grupėse.
Mokymo grupė: Valstybės tarnautojai
Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencija