Tradiciniams amatininkams

Institutas 2009 m. gruodžio mėn. parengė tradicinių amatininkų, tradicinių amatų paslaugų teikėjų kvalifikacijos kėlimo sistemos strategiją.

 

Libertas Klimka, Kondrotaitė Gita, Alvyda Lazauskaitė ir kt.. Tradicinių amatininkų, tradicinių paslaugų teikėjų kvalifikacijos tobulinimo sistemos gairės, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir mokymo pagal jas metodinės rekomendacijos, 2009. Projekto vadovė. Užsakovas Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Gerovės ekonomikos institutas.

 

2010 m. institutas vykdė Europos Komisijos finansauojamą Leonardo da Vinci programos projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0462 “Tradicinių amatininkų gebėjimų ugdymas ir tobulinimas Europos šalių erdvėje”, kurio pagrindiniai tikslai – susipažinti su tradicinių amatininkų mokymo metodais, profesiniu orientavimu, darbo organizavimu, apimant atskiras tradicinių amatų organizavimo sritis, pagerinant bendradarbiavimą tarp tradicinių amatų organizacijų ir tradicinių amatininkų; pasidalinti turima teigiama patirtimi, rengiant tradicinių amatininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos strategijas, tradicinių amatų organizavimo metodų palyginimą. Projekto rezultatai pristatyti 3-oje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Šiuolaikinio kaimo vizija”.

 

Tradicinaims amatininkams esam parengę šias kvalifikacijos tobulinimo programas:

1. Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra Lietuvoje, jo įvairovė ir regioniniai bruožai.

2. Tautinio paveldo produktų rinkodaros formavimo sistema.

3. Tautinio paveldo išsaugojimui ir plėtrai ES ir valstybės pagalba.

4. Tautinio paveldo teisinio reglamentavimo ir sertifikavimo sistema.

 

Prancūzijoje amatai užima vieną iš prioritetinių sričių ekonomikoje. Jie yra senų tradicijų, patikimų metodų bei kultūros veiksnys. Amatų integravimas yra svarbus, siekiant visuomenės evoliucijos ir patenkinant klientų poreikius. Sujungiant tradicinius metodus ir šiuolaikines aukštas technologijas, amatai sudarė sąlygas Prancūzijoje kurtis naujoms įmonėms. Amatai žvelgia į priekį perspektyviai, todėl jie neatsiejami nuo inovacijų. Technologinis vystymasis skatina kurti naujus projektus, naujus amatus, kurie tuo pačiu formuoja ir ateities amatus, taip papildydami tradicinius amatus. Amatų rūmai bei profsąjungos (specialios konfederacijos ir pan.) atstovauja amatininkų interesus.

 

Graikijoje tradicinių amatų įgūdžiai formuojami per projektus, skirtus kultūriniam identitetui stiprinti. Šiuo atveju tradiciniais amatais laikomi rankų darbas. Graikijoje siekiama, kad tradicinių amatų įgūdžiai būtų formuojami kursų pagalba, kurie suteiktų galimybę pereiti ir į aukštąjį mokslą. Tradicinių amatų kursų specifiką turi apmąstyti kiekvienas miestas, nuspręsdamas savo kultūrines subtilybes.

 

Norvegijoje skatinama tradicinių amatų studijos ir jos laikomos profesinėmis studijomis, baigus vidurinę mokyklą. Pavyzdžiui, tradiciniai Sami rankdarbiai – šioms studijoms skiriamos 267 valandos (3 metai). Nuo 1910 metų Norvegijoje gyvuoja Norvegijos liaudies meno ir amatų asociacija, kuri yra didžiausias organizatorius suaugusiųjų mokymo liaudies amatų įgūdžių srityje. Jos organizuojami kursai orientuoti į įvairaus amžiaus žmones, tiek į jaunimą (dažnai rengiami vidurinėse mokyklose), tiek į suaugusius. Jų siūlomi kursai yra vieni iš visuomenės švietimo programų sudedamųjų dalių.

 

Estija įgyvendino projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos Interreg III B programos lėšų. Šio projekto trukmė buvo 23 mėnesiai. Jo metu buvo suorganizuoti 40 žmonių 4 kursai tradicinių amatų tematika: sidabriniai papuošalai; krosnių gamyba; dailidystė bei siuvinėjimas. Taip pat Estijoje ypatingas dėmesys skiriamas į jaunimo mokymą tradicinių amatų mokyklų būreliuose, stovyklose ir pan. Taip pat  įvairius mokymus tradicinių amatų srityje organizuoja nuo 1992 metų veikianti Estijos tautodailės ir amatų sąjunga, kuri turi įsteigusi mokymo centrų įvairiuose šalies miestuose. Estijos tautodailės ir amatų sąjunga organizuoja įvairius mokamus mokymus pagal žinių ir gebėjimų lygius. Pavyzdžiui, audimas pažengusiems, 36 valandos; nėrimas vašeliu, 24 valandos; vilnos vėlimas, 4 valandos irkt.

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Tradiciniams amatininkams