Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas

Mokymo programos pavadinimas - STRATEGINIS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Tikslas - Išanalizuoti organizacijos žmogiškųjų išteklių vadybos esmę, funkcijas bei principus. Suteikti dalyviams žinių apie žmogiškųjų išteklių ugdymą ir tobulinimą, sėkmingo vadovavimo strategiją.
Trukmė - 12 val.
Modulių pavadinimai - Žmogiškųjų išteklių valdymas organizacijoje: turinys, esmė ir funkcijos. Tinkamų darbuotojų atranka ir poreikio planavimas. Darbuotojų adaptacija. Atleidimas iš darbo. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas. Sėkmingo vadovavimo žmogiškiesiems ištekliams strategija.
Mokymo metodai -
Paskaitos, praktiniai užsiėmimai
Mokymo grupė - Įvairių organizacijos lygių vadovams, specialistams
Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Verslui Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas