Eneagramos motyvacijos įrankis

Mokymo programos pavadinimas:

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOTYVACIJOS SKATINIMAS PAGAL ENEAGRAMOS MODELĮ

Tikslas:

Tobulinti valstybės tarnautojų profesines kompetencijas ir skatinti motyvaciją pagal Eneagramos modelį.

Uždaviniai:
  1. Pristatyti 9 Eneagramos tipus ir gyvenimo strategijas.

  2. Pristatyti Eneagramos triadas (žmogaus centrai): kūno, širdies ir galvos.

  3. Pristatyti verbalinius ir neverbalinius tipų požymius.

  4. Išmokyti pažinti savo komandos narius ir formuoti komandos užduotis pagal talentus (stipriosios asmenybės savybės), tinkamai suteikti grįžtamąjį ryšį bei stiprinti savivertę.

  5. Pristatyti ir stiprinti žmogaus instinktus: savisaugos, socialinį ir porinį (tet-a-tet).

  6. Išanalizuoti harmoningas grupes ir socialinius stilius.

  7. Pateikti asmenybės išsivystymo lygius.

  8. Pateikti rekomendacijas kaip turėtų vystytis ir augti asmenybė.

Trukmė:

16 akad. val. (10 akad. val. - praktinės paskaitos/užduotys)

Modulių pavadinimai:

1. 9 Eneagramos tipai ir gyvenimo strategijos (2 teorinės paskaitos).

2. Eneagramos triados (žmogaus centrai): kūno, širdies ir galvos.(1 teorinė ir 1 praktinė paskaitos)

3. Verbaliniai ir neverbaliniai tipų požymiai (1 teorinė ir 1 praktinė paskaitos)

4. Komandos formavimas ir talentų stiprinimas (1 teorinė ir 1 praktinė paskaitos)

5. Žmogaus instinktai ir jų stiprinimas (1 teorinė ir 1 praktinė paskaitos).

6. Harmoningas grupės ir socialinius stiliai (1 teorinės ir 1 praktinė paskaitos).

7. Asmenybės išsivystymo lygiai (1 teorinė ir 1 praktinė paskaitos).

8. Rekomendacijas kaip turėtų vystytis ir augti asmenybė (2 praktinės paskaitos).

Mokymo metodai:

Teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai (ne mažiau kaip 50%), paskaita, seminaras, pratybos, diskusijos, situacijų analizė, darbas porose, darbas grupėse, vaidmenų pasikeitimai, grupinė dinamika, grįžtamasis ryšys. 

.
Mokymo grupė:

Valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys viešojo administravimo srityje.

Lektorė:

Gita Kondrotaitė, sertifikuota Eneagramos trenerė, turinti ne mažiau kaip 7 metų dėstymo ir praktikos patirtį personalo, komunikacijos, bendradarbiavimo, emocijų, streso ir konfliktų valdymo temomis.

 

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Eneagramos motyvacinis įrankis