Gerovės ekonomika

Mokymo programos pavadinimas: GEROVĖS EKONOMIKA
Tikslas: Tikslas - suteikti žinių įgyvendinant ES gerovės ekonomikos modelį Lietuvoje, išugdyti gebėjimus vykdyti ir diegti europinės gerovės ekonomikos politiką, pasitelkiant pasaulio ir ES patirtį.
Trukmė: 12 akad. val.
Modulių pavadinimai: Socialinė ir ekonominė sangauda: ES požiūris. Lisabonos strategijos gairės; ES valstybių gerovės iššūkiai pasaulio finansinės ir ekonominės krizės kontekste; Nacionalinė strategija: strateginė ir įgyvendinimo dalys; Gyventojų gyvenimo gerovės koncepcija; Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės pokyčiai rinkos ekonomikoje; Lietuvos ekonomikos modelis: europinė gerovė ar amerikietiškasis monetarizmas; Lietuvos gyventojų gyvenimo gerovės kilimo strateginės perspektyvos.
Mokymo metodai: Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, konkrečių pavyzdžių, situacijų pateikimas ir nagrinėjimas, diskusijos.
Mokymo grupė: Valstybės tarnautojai