Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Mokymo programos pavadinimas: VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI
Mokymo grupė: valstybės tarnautojai
Tikslas: suteikti žinių įgyvendinant žemesnio lygio Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformą. Padėti suvokti apskaitos duomenų perkėlimo ypatumus iš apskaitos, tvarkytos vadovaujantis piniginiu principu į diegiamos pagal VSAFAS reikalaujamą kaupimo sistemą.
Trukmė: 12 akad.val.
Modulių pavadinimai: Lietuvos viešojo sektoriaus subjektų finansinės apskaitos reformos būtinybė, esmė, pagrindimas ir įgyvendinimo mechanizmas; VSAFAS struktūra ir taikymas; Viešojo sektoriaus žemesnio lygio atskaitomybės sudarymą reglamentuojantys VSAFAS ir pagrindiniai teisingo duomenų atvaizdavimo ypatumai.
Mokymo metodai: paskaitos, praktiniai užsiėmimai.
Lektoriai:
Jovita Bikienė, Mykolo Riomerio universiteto Finansų ir mokesčių katedros lektorė, UAB "Finmeta" direktorė, turinti daugiau kap 20 metų finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtį.
Laukiami rezultatai: Klausytojai gebės savarankiškai analizuoti priimamus naujus įstatyminius aktus, kurie reglamentuoja Viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, piniginius srautus ir finansus, gebės įvertinti VSAFAS ekonominį turinį ir pritaikyti jo vykdymą savo institucijos buhalterinei ir finansų apskaitai, mokės tinkamai panaudoti savo galimybes ir gaunamas lėšas reformai įgyvendinti.
Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai