Projektų valdymas

Mokymo programos pavadinimas - PROJEKTŲ VALDYMAS
Tikslas - Išanalizuoti projektų vadybos objektą, turinį ir reikšmę ekonomikos augimui. Supažindinti su pagrindinėmis projektų vadybos koncepcijomis ir metodologijomis, įgalinančios tinkamai valdyti vykstančių procesų visumą: turinio valdymą; laiko valdymą; išlaidų valdymą; rizikos valdymą; kokybės valdymą; žmonių išteklių valdymą; kontraktų (sutarčių, darbų) valdymą; komunikacijų valdymą; pokyčių valdymą.
Trukmė - 12 val.
Modulių pavadinimai - Projekto idėjų generavimas. Projekto įgyvendinimo sąlygų ir išlaidų analizė. Ganto grafikų braižymas, projekto tinklinių grafikų braižymas ir analizė. Projekto ekonominių atrankos metodų taikymas. Projekto išlaidų skaičiavimai ir biudžeto sudarymas. Projekto vertinimo metodų taikymas. Rizikos valdymas.
Mokymo metodai - Paskaitos, praktiniai užsiėmimai
Mokymo grupė - Įvairių organizacijos lygių vadovams, specialistams