Darbuotojų motyvavimas. individualus darbuotojų skatinimas nefinansinėmis priemonėmis

Seminaro aktualumas: Darbuotojų motyvavimas yra nuolatinis procesas ir organizacijos vadovo vienas iš svarbiausių uždavinių. Organizacijos mikroklimatas priklauso nuo vadovų pasirinktų vadovavimo ir skatinimo metodų, todėl labai svarbu, kad vadovai žinotų savo darbuotojų individualius motyvacinius ir skatinimo veiksnius, sugebėti suteikti jiems grįžtamąjį ryšį ir skatinti juos prisiimti atsakomybę už veiklos rezultatus.

 Seminaro tikslas: suteikti seminaro dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie darbuotojų motyvacinius veiksnius ir skatinimo priemones siekiant organizacijos tikslų.

 Uždaviniai:

  • supažindinti mokymo renginio dalyvius su darbuotojų motyvavimo priemonėmis;
  • pateikti motyvavimo priemones pagal organizacijos kultūros tipą;
  • pristatyti kokią įtaką darbo efektyvumui organizacijos vidinė komunikacija;
  • išmokyti išsiaiškinti darbuotojų poreikius ir juos atitinkamai skatinti;
  • išmokyti aiškiai pateikti darbuotojams organizacijos tikslus ir įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimo procesą;
  • tinkamai pristatyti darbuotojo veiklos vertinimo pokalbį kaip svarbų procesą siekiant išsiaiškinti darbuotojo individualius poreikius ir motyvacinius veiksnius;
  • išmokyti užduoti tinkamus klausimus darbuotojams;
  • pristatyti kas motyvuoja darbuotojus siektiant bendro rezultato;
  • pristatyti veiksmingus skatinimo veiksnius;
  • mokyti kurti palankią aplinką dirbti ir bendradarbiauti, siekiant efektyvių įstaigos rezultatų.

 Trukmė: 6 akademinės valandos.

 Dalyviai:  įstaigų vadovai.

 Kvalifikacijos tobulinimo renginio darbotvarkė ir turinys:

9.00 – 9.30

seminaro dalyvių registracija.

   9.30 – 11.00

tema „Darbuotojų motyvavimas“. Praktinės užduotys

11.00 – 11.15

kavos pertraukėlė.

11.15 – 12.00

tema „Organizacijos motyvaciniai veiksniai. Galimos įstaigos   problemos ir motyvavimo skatinimas pagal darbuotojų poreikius“. Praktinės   užduotys.

12.00 – 12.45

pietų pertrauka.

12.45 – 14.15

temos „Individualus darbuotojų skatinimas   nefinansinėmis priemonėmis “. Praktinės užduotys.

14.20 – 15.05

tema „Vadovų ir darbuotojų efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas.   Grįžtamasis ryšys“.

Seminaro apibendrinimas.

15.05 – 15.20

seminaro dalyvių apklausa. Pažymėjimų   įteikimas.

 

Numatomas rezultatas: seminaro dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių apie motyvavimo ir skatinimo priemones; mokės įvertinti darbuotojų asmeninius pasiekimus bei aiškiau pagrįsti jų atlyginimų, premijų diferencijavimą ir kitas motyvacijos priemones; mokės nustatyti darbuotojų individualius bei kompetencijų ugdymo poreikius, kryptis, skatinti darbuotojus koreguoti bei motyvuoti tobulintis, priimti pagrįstus personalo valdymo sprendimus.

 Darbo formos: paskaita, pratybos, praktinių pavyzdžių, situacijų pateikimas ir nagrinėjimas, komandinis darbas, diskusijos.

 Mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: dalomoji medžiaga (kiekvienam dalyviui); mokymo klasė; kompiuteris; multimedia projektorius; rašomoji lenta; spalvoti žymekliai.

 Lektorė Gita Kondrotaitė, VšĮ Gerovės ekonomikos instituto direktorė, lektorė ir verslo konsultantė.

.

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Darbuotojų motyvavimas. individualus darbuotojų skatinimas nefinansinėmis priemonėmis