Galimybių studijų ir investicijų projektų rengimas

Programos tikslinė

grupė

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų   darbuotojai, įmonių, rengiančių projektus ES fondų finansavimui, darbuotojai

Programos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - suteikti   ekonominių, vadybos ir praktinių žinių tikslinei grupei galimybių studijų ir   investicijų projektų rengimo ir pasirengimo vykdymui srityje, išugdyti darbuotojų   gebėjimus pasiruošti ir susiplanuoti projektų įgyvendinimą, rengti paraiškas   ir projektus ES fondų finansavimui, pasiruošti projektų veikloms, reikalingoms   sėkmingam projekto įgyvendinimui.

 

Uždaviniai:

  • Suprasti pagrindinius ES   fondų finansuojamų infrastruktūros projektų kaštų ir naudos analizės   principus, reikalingus tinkamai įvertinti visas projekto įgyvendinimo   galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti   projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.
  • Išmokti finansiškai   (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrįsti investavimo tikslus,   įvertinti investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, apskaičiuoti   projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir   terminus.
  • Įsisąmoninti projektų   paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo principus, peržvelgti projektų   viešinimo veiklų ir informacijos sklaidos organizavimo taisykles.
  • Išsiaiškinti pagrindinius   sėkmingo projektų įgyvendinimo principus ir numatyti galimų kiti rizikų   valdymo veiksmus, aptarti tarptautinių projektų valdymo ypatumus.

 

Temų pavadinimai

1. Pagrindiniai projektų vertinimo principai (1 akademinė valanda, teorinė   paskaita);

2. Galimybių studijų rengimas (2 akademinės valandos teorinė paskaita ir 0,5   akademinės valandos praktinė dalis);

3. Investicijų projektų rengimas ir kaštų – naudos analizė (6 akademinės   valandos teorinė paskaita ir 3 akademinės valandos praktinė dalis):

-     Projekto problematika ir ribos;

-     Pareiškėjo pristatymas;

-     Alternatyvų analizė;

-     Finansinės analizės prielaidos ir jų pagrįstumas;

-     Finansinės analizės rodiklių skaičiavimas;

-     Ekonominės analizės prielaidos;

-     Ekonominės analizės rodiklių skaičiavimas;

-     Projekto pristatymas;

-     Rizikų ir jautrumo analizė.

4. Projektų viešinimas ir informacijos sklaida (0,5 akademinės valandos,   teorinė paskaita);

5. Projektų valdymas ir rizikos (2 akademinės valandos teorinė paskaita ir 1   akademinė valanda praktinė dalis).

Trukmė (akad. val.)

16 akad.   val.

Mokymo metodai

Teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai (ne mažiau kaip 25 %),   konkrečių pavyzdžių, situacijų pateikimas ir nagrinėjimas, diskusijos.

Rezultatai

Klausytojai gebės savarankiškai rengti ir tikrinti konsultantų parengtas   paraiškas, galimybių studijas ir investicijų projektus, bus susipažinę su pasirengimu   sėkmingam projektų valdymui ir gerąją praktika, gebės užtikrinti projektų   viešinimą ir įvertinti projektui galinčias kilti rizikas.

Lektoriai

Viktorija Valikonė (Kazarauskaitė), turinti 8 metų projektų   rengimo, vertinimo ir valdymo patirtį.

Mokymų vieta

Užsakovo pasirinkta vieta.

Jūs esate čia: Pradžia Patvrtintos mokymo programos Valstybės tarnautojams Galimybių studijų ir investicijų projektų rengimas