Įgyvendinamas Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybės administracijos vykdomas projektas LLI-023 „Tradicinių amatų tinklas kaip priemonė gerinti Latvijos ir Lietuvos pasienio patrauklumą“

VšĮ Gerovės ekonomikos institutui laimėjus viešuosius pirkimus "Amatininkų mokymo paslaugos", įgyvendinamas Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybės administracijos vykdomas projektas LLI-023 „Tradicinių amatų tinklas kaip priemonė gerinti Latvijos ir Lietuvos pasienio patrauklumą“ („Cross-border network of craft as promoter of attractiveness of Latvia – Lithuania borderlands“ / MID-BALTIC CRAFTS).  Mokymų veiklos skirtos Biržų ir Rokiškio krašto amatininkams, besidomintiems tautiniu paveldu, siekiantiems savo produktams gauti tautinio paveldo sertifikatus. Mokymų pagrindinis tikslas yra supažindinti amatininkus su tautinio paveldo atitikties kriterijais, populiarinimo būdais, regioniškumo bruožais, tautinio paveldo produktų ir amatų centrų integravimo į turizmo maršrutus galimybėmis.

Mokymai amatininkams:

Mokymo pavadinimas Tautinio paveldo produktas
Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra Pageidaujamas turinys: tautinio paveldo produktas: atitikties tradicijai kriterijai, regioniškumo bruožai, populiarinimo būdai ir priemonės, sklaida. Tautino paveldo produktų ir amatų centrų integravimo į turizmo maršrutus galimybės.

Dėstys: lekt. Rasita Kraujelytė-Noreikienė, prof. Libertas Klimka

Mokymo pavadinimas Tautinio paveldo produktų sertifikavimas ir tradicinių amatų meistrų atestavimo tvarka
Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra Pageidaujamas turinys: tautinio paveldo produktų sertifikavimas. Tradicinių amatų meistrų atestavimo tvarka, sertifikavimo taisyklės. Tautinio paveldo produktų plėtros galimybės, pasinaudojant nacionaline ir ES parama.

Dėstys: lekt. Rasita Kraujelytė-Noreikienė

Mokymo pavadinimas Tautinio paveldo produktų rinkodara ir tradicinių amatininkų mokesčių aktualijos
Tautinio paveldo produktų rinkodara Pageidaujamas turinys: tautinio paveldo produktų rinkodara, jos tikslai ir uždaviniai. Produktų konkurencingumo didinimas, verslumo gebėjimų skatinimas, produktų realizavimo problemos bei jų sprendimo būdai. Tradicinių amatininkų verslo liudijimų aktualijos.

Dėstys: lekt. Rasita Kraujelytė-Noreikienė, lekt. Dalius Noreika

Mokymo pavadinimas Tradicinių amatininkų (amatininkų) projektų rengimas. Smulkaus verslo buhalterija
Buhalterinės apskaitos pagrindai ir finansų valdymas Pageidaujamas turinys: tradicinių amatininkų projektų rengimas ir pagrindimas. Keliamo projektų tikslai ir tęstinumas. Verslo plano ir projektų rengimas. Smulkaus verslo buhalterija. Mokesčiai. Apskaitos tvarkymo principai. Finansinių dokumentų ir ataskaitų formos.

Dėstys: lekt. Gita Parafinavičė

Mokymo pavadinimas Verslo kūrimas. Valstybės parama steigiant verslą.
Įmonės įkūrimas ir naujų produktų pardavimas Pageidaujamas turinys: praktiniai bei teoriniai įgūdžiai kuriant verslą. Produktų pardavimo būdai.Verslo kūrimas, valstybės parama steigiant verslą. Mokesčiai. Verslo plano rengimas. Įmonės produktų pardavimas.

Dėstys: lekt. Gita Parafinavičė

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Įgyvendinamas Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybės administracijos vykdomas projektas LLI-023 „Tradicinių amatų tinklas kaip priemonė gerinti Latvijos ir Lietuvos pasienio patrauklumą“