Kretingos rajono kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir bendruomeninių paslaugų skatinimas

image1

image2

image3 image4

Lietuvos kaimo tinklas įgyvendina kaimo plėtros politiką ir telkia kaimo plėtros dalyvius bendradarbiauti regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmenimis, stiprinti jų gebėjimus ir bendradarbiavimą. Įgyvendinant Kretingos rajono kaimo bendruomenių tikslus, buvo įgyvendintas projektas Kretingos rajono kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir bendruomeninių paslaugų skatinimas“ pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“ ribose.

 

Šis projektas buvo skirtas pritraukti daugiau naujų bendruomenės narių, gyventojų ir jaunimo iniciatyvų, skatinant kuo daugiau įgyvendinti skirtingų bendruomeninių paslaugų ir gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. Projektą įgyvendino Laukžemės, Laivių, Imbariečių draugijos ir Baublių kaimo bendruomenės, o renginius organizavo VšĮ Gerovės ekonomikos institutas. Renginius rėmė Lietuvos Respublika.

Projekto metu surengti 4 teminiai susitikimai, kurių metų atlikta situacijos analizė ir išanalizuoti kaimo bendruomenės gyventojų poreikiai. Teminiai susitikimai įvyko su bendruomenėmis: „Gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo rodiklių analizė kaimo bendruomeninių paslaugų kontekste“ įvyko Laukžemės bendruomenės patalpose, „Bendruomeninių paslaugų kaimo vietovėse skatinimas” Baublių kaimo bendruomenės patalpose, „Tradicinių bendruomeninių paslaugų plėtra ir skatinimas kaimo vietovėse“ Laivių kaimo bendruomenės patalpose ir „Bendruomeniškumo ir jaunimą iniciatyvų skatinimas kaimo bendruomenėse“ Imbariečių draugijos bendruomenės patalpose. Susitikimų metu kaimo bendruomenės nariams ir jaunimui buvo pristatyti bendruomeninių paslaugų kaimo bendruomenėse gerosios patirties pavyzdžiai, taip pat buvo galima išmokti vilnos vėlimo, verpimo, karpinių gudrybių, kurie neabejotinai turės praktinį pritaikomumą bendruomenių veikloje bei skatins savanorystę ir partnerystę tarp skirtingų kaimo bendruomenių. Pasiekti projekto rezultatai skelbiami Laukžemės, Baublių ir Imbarės draugijos kaimo bendruomenių elektroninėje svetainėje.

KRETINGOS RAJONO KAIMO GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS IR BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SKATINIMO STUDIJA

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Kretingos rajono kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir bendruomeninių paslaugų skatinimas