Projektas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

Ekskursija po seima

2012 m. lapkričio 24 – 2013 m. birželio 14 d. Kretingos rajone buvo įgyvendintas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ projektas, finansuojamas programos „Veiklus jaunimas“ bei Viešosios įstaigos „Gerovės ekonomikos institutas“.

Projekto įgyvendinimo metu įvyko 20 teminių susitikimų, projekto pasirengimo ir baigiamieji renginiai. Projekte dalyvavo jaunuoliai iš 9 Kretingos rajono kaimo bendruomenių: Kurmaičių, Lazdininkų, Laukžemės, Nausėdų, Valėnų, Kvecių, Laivių, Baublių ir Imbariečių draugijos.

 

Projekto teminių susitikimų metu jaunimas analizavo jaunimo užimtumo poreikius ir galimybes Kretingos rajone, kėlė problemas, kodėl rajone yra nepakankama jaunimo laisvalaikio infrastruktūra, įsivardijo šių problemų ištakas, nagrinėjo temą jaunimo motyvacija dalyvauti visuomeniniame gyvenime – ieškojo atsakymų į klausimus, kodėl jaunimas yra nemotyvuotas dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir kokie veiksniai lemtų, kad situacija rajone pasikeistų. Vėliau gilintasi į jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų bendravimo ir bendradarbiavimo temą. Projekto dalyviai, padedami lektorių, gvildeno jaunimo sveikos gyvensenos temą, nagrinėjo jaunimo nedarbo problematiką rajone. Projekto rėmuose įvyko ir išvažiuojamieji renginiai, palikę ypač didelį įspūdį jaunuoliams: jaunimas du kartus vyko į Vilnių. Pirmojo išvykimo metu jaunimas susitiko su LR Seimo nariais: A. Skardžiumi, M.Adomėnu, D.Teišerskyte, D.Jankausku, R.Popoviene, J.Vaickiene – su jais diskutavo apie tai, kaip Seimo nariai sprendžia jaunimo problemas, kuria jaunimo politiką, kaip vertina dabartinę jaunimo padėtį, patį jaunimą. Antrasis išvykimas buvo skirtas jaunimo susitikimui-patirties mainams su Kauno rajono jaunimu. Projekto pareiškėjas tuo pačiu metu įgyvendino panašų projektą ir Kauno rajone, todėl jaunimui buvo įdomu susipažinti ir užmegzti glaudžius santykius su kito rajono jaunimu, pasidalinti savo patirtimi, pasistemti patirties iš kitų bei apsikeisti informacija, žiniomis, idėjomis. Kretingos jaunuolių apsilankymo Vilniuje metu jie taip pat bendravo su Seimo nariu R.Šimašiumi bei su politiku Š.Gustainiu.

Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti struktūrinį dialogą tarp jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų Kretingos rajone, todėl suteikus projekto dalyviams tam tikrų žinių bei patobulinus jų viešojo kalbėjimo į projektą pradėta kviesti ir politikus Kretingos rajono tarybos narius. Ne kartą projekte viešėjo ir su jaunimu bendravo Almantas Skruibys, į susitikimus buvo atvykusi Vilma Šalčiuvienė, Antanas Kalnius, Povilas Turauskis. Jaunimas su politikais diskutavo, klausė, tikėjosi išgirsti išsamius atsakymus. Viso projekto metu su jaunimu dirbo ir įvairių sričių lektoriai.

Projektas buvo paremtas neformaliais ugdymo metodais: visi turėjo lygias teises reikšti savo nuomonę, būti išgirsti, išklausyti, sukritikuoti draugiškoje aplinkoje. Kiekvienas susitikimas prasidėdavo nuo pokalbio, kurio metu komanda stiprėjo, ir baigdavosi dienos įsivertinimu, kuomet jaunuoliai išsakydavo dienos vertinimą.

Projekto metu buvo pastebimas akivaizdus jaunuolių elgesio: socialinio ir asmeninio, pokytis – projekto pradžioje buvę nedrąsūs, galų gale jie tapo kone tikrais draugais, kolegomis: drąsiais, mąstančiais, reiškiančiais savo nuomonę, gebančiais užduoti konstruktyvius klausimus politikams. Šiuo metu jaunuoliai užsiima organizacine veikla ir ruošiasi įkurti jaunimą vienijančią asociaciją – platformą tolesniam perspektyviam, produktyviam jaunimo bendravimui ir bendradarbiavimui tiek su vietos politikais, tiek ir su nacionalinio lygio politikais.

 

uy          ge

 

G Kondrotaite ir A Skardzius      Seimo nariai

 

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Projektas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“