Jaunimo dvasia – kaimui atgimti

Kartu su seimo nariaisNorint gerinti gyvenimo kokybę, visuomenės nariai turi būti inciatyvūs, aktyvūs. Jaunimas kaime dažnai skundžiasi, kad jų interesai nėra atstovaujami, jų turiningu ir prasminu laisvalaikiu niekas nesirūpina, dėl šios priežasties 2013 m. kovo – birželio mėn. Kretingos rajone VšĮ Gerovės ekonomikos įgyvendino projektą „Jaunimo dvasia – kaimui atgimti“, kurio tikslas ugdant jauno žmogaus socialinį aktyvumą, įgalinti jį išsakyti ir atstovauti savo interesus, sukurti struktūrinį dialogą tarp jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų. Projekto pareiškėjui projektą įgyvendinti padėjo ir Jadagonių bendruomenės centras, Ringaudų bendruomenė, P. Ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija, Zapyškio bendruomenė, VšĮ „Šokio virusas“, Braziukų bendruomenės centras „Indrajos namai“.

 

Projekto metu įvyko 14 renginių: 12 teminių susitikimų bei pasirengimo ir baigiamasis renginiai. Teminių susitikimų metu buvo gilintasi ne tiek į patį projekto tematinį aspektą, kiek į projekto formą ir metodiką: jis paremtas neformaliojo ugdymo metodais – kiekvienas jaunuolis projekte buvo svarbus ir kiekvieno jo nuomonė neįkainojama ir vertinga, projekto lektoriai tebuvo informacijos šaltinis, ekspertais, patarėjai. Be abejonės, projekto tematika: Jaunimo aktyvaus poilsio, poilsio ir pramogų poreikiai ir galimybės, Jaunimo nedarbas buvo itin aktuali jaunuoliams, jie daug diskutavo, žaidė grupėse, simuliavo, įsijautė į politikų vaidmenį. Taip pat projekto rėmuose įvyko ir išvažiuojamieji renginiai, palikę ypač didelį įspūdį jaunuoliams: jaunimas du kartus vyko į Vilnių. Pirmojo išvykimo metu jaunimas susitiko su LR Seimo nariais: M.Adomėnu, D.Teišerskyte, D.Jankausku, R.Popoviene, J.Vaickiene – su jais diskutavo apie tai, kaip Seimo nariai sprendžia jaunimo problemas, kuria jaunimo politiką, kaip vertina dabartinę jaunimo padėtį, patį jaunimą. Antrasis išvykimas buvo skirtas jaunimo susitikimui-patirties mainams su Kretingos rajono jaunimu. Projekto pareiškėjas tuo pačiu metu įgyvendino panašų projektą ir Kretingos rajone, todėl jaunimui buvo įdomu susipažinti ir užmegzti glaudžius santykius su kito rajono jaunimu, pasidalinti savo patirtimi, pasistemti patirties iš kitų bei apsikeisti informacija, žiniomis, idėjomis. Kretingos jaunuolių apsilankymo Vilniuje metu jie taip pat bendravo su Seimo nariu R.Šimašiumi bei su politiku Š.Gustainiu.

Baigiamasis renginys pasižymėjo tuo, kad visi projekto dalyviai įvertino projektą, atskleidė, ar jų lūkesčiai, viltys pasiteisino. Jaunuoliams taip pat buvo įteikti ir dalyvių pažymėjimai.

Apibendrinant galima teigti, kad projekto dalyviai projekto metu demonstravo savo tobulėjimą, jų ambicijos, žingeidumas išaugo. Buvo pastebimas aktyvesnis socialinis elgesys, jaunuoliai išdrąsėjo ir įgavo daugiau pasitikėjimo savimi, bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių ir šiuo metu yra užsiėmę organizaciniais rūpesčiais: ruošiasi įkurti jaunimą vienijančią asociaciją – platformą tolesniam perspektyviam, produktyviam jaunimo bendravimui ir bendradarbiavimui tiek su vietos politikais, tiek ir su nacionalinio lygio politikais.

Seimo nariai Susitikime su Seimo nariais
Prezidento saleje

Vietoj seimo nariu

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai Jaunimo dvasia – kaimui atgimti