Projekto „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ darbotvarkė

Pateikiame projekto „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ darbotvarkę.

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2012 12 01 (02) dienos programa II grupė (I grupė)

Jaunimo užimtumo poreikiai ir galimybės

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Komandos formavimas ir dalyvių susipažinimo veiklos

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Darbas grupėse I „Jaunimo užimtumo pavyzdžiai ir vertinimas“

12.00-13.00

Pietūs

13.00-14.30

Darbas grupėse II „Jaunimo pasyvumo priežastys“

15.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

Diskusija apie užimtumą

16.30-17.30

Simuliacija

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 01 05 (06) dienos programa I grupė (II grupė)

Jaunimo užimtumo poreikiai ir galimybės

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-9.30

Pokalbis su jaunimu

9.30-10.30

Pasiruošimas dienos temai „Užimtumas kaimo bendruomenėje“. Paskaita, kaip pasiekti, kad jaunimas būtų išgirstas

10.30-10.45

Užduoties pristatymas. Užimtumo projekto rengimas

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Užimtumo projekto rengimas

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Užimtumo projekto rengimas

15.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-17.30

Projektų pristatymas ir vertinimas

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 01 19 (20) dienos programa I grupė (II grupė)

Jaunimo motyvacija dalyvauti visuomeniniame gyvenime

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.00

Kūrybinės dirbtuvės „Motyvatoriai“

10.00-10.45

Atvira diskusijai paskaita „Jaunimo motyvacija dalyvauti visuomeniniame gyvenime“

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Darbas grupėse „Jaunimo dalyvavimo visuomeninėje veikloje formos“

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Vaidmenų žaidimas „Motyvacijos skatinimas”

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

Individualus darbas „Mano motyvacija“

16.30-17.30

Individualaus darbo „Mano motyvacija“ pristatymas ir vertinimas

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 02 09 (10) dienos programa II grupė (I grupė)

Jaunimo motyvacija dalyvauti visuomeniniame gyvenime

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Pasiruošimas konferencijai: argumentacija

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Konferencija „Jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“ (pranešimų rengimas)

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Konferencija „Jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“ (pranešimų rengimas ir pristatymas)”

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

Konferencija „Jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“ (Metodinių rekomendacijų rengimas)

16.30-17.30

Konferencija „Jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“ (Metodinių rekomendacijų pristatymas ir įvertinimas)

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 02 23 (24) dienos programa I grupė (II grupė)

Jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų bendravimas ir bendradarbiavimas

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Diskusija su lektoriumi tema „Jaunimo politika ir jos formuotojai bei įgyvendintojai“

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Interviu „Jaunimo politika ir jos formuotojai bei įgyvendintojai“. Darbas grupėse

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Diskusija „Jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų bendravimas ir bendradarbiavimas“ / pasiruošimas susitikimui su politiku

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

Susitikimas su politiku

16.30-17.30

Susitikimo įvertinimas

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 03 09 (10) dienos programa II grupė (I grupė)

Jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų bendravimas ir bendradarbiavimas

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.00

Pasiruošimas simuliacijai

10.00-10.45

Pasiruošimas simuliacijai

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Simuliacija

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Diskusija „Jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų bendravimas ir bendradarbiavimas“, pasiruošimas svečiui

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

Svečias

16.30-17.30

Susitikimo su svečiu įvertinimas

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 03 16 (17) dienos programa I grupė (II grupė)

Jaunimo sveikos gyvensenos skatinimas

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.00

Paskaita „Sveika gyvensena“

10.00-10.45

Pokalbis tema „Sveika gyvensena“: patirties mainai

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Darbas grupėse „Sveiko gyvenimo modelis“

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

„Sveiko gyvenimo modelis“ pristatymas ir pritaikomumas

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.30

„Sveiko gyvenimo modelio“ aptarimas ir vertinimas

16.30-17.30

Jaunimo sveiko gyvenimo būdo skatinimo politikos kūrimas

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 03 27 (28) dienos programa II grupė (I grupė)

Susitikimas su Seimo nariais ir politikais nacionaliniu lygmeniu

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.00

Dalyvių susipažinimas ir komandos formavimas

10.00-10.45

Kavos pertraukėlė

10.45-11.00

Projektų dalyvių patirties manai kuriant struktūrinį dialogą Kauno ir Kretingos rajonuose

11.00-12.00

Pietūs

12.00-13.00

Išvykimas į LR Seimą

13.00-15.30

Susitikimas su Seimo nariais

15.30-16.00

Kavos pertrauka

16.00-17.00

Susitikimo su Seimo nariais įvertinimas ir aptarimas

17.00-18.30

Dienos įvertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 04 20 (21) dienos programa I grupė (II grupė)

Jaunimo nedarbas

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Patirties dalinimas ir įžvalgos tema „Jaunimo nedarbas Kretingos rajone“

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Paskaita „Jaunimo nedarbo problematika“

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Jeigu aš būčiau darbdavys – darbas grupėse

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-16.00

Pasiruošimas susitikimui su svečiu, klausimų formavimas

16.00-17.00

Susitikimas su svečiu

17.00-17.30

Susitikimo su svečiu įvertinimas

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 06 01 (02) dienos programa I grupė (II grupė)

Patirties mainai

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.45

Komandos formavimas

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Komandos formavimas

12.00-13.00

Pietūs

13.00-15.00

Patirties mainai bendraujant su politikais

14.00-15.15

Kavos pertraukėlė

15.15-17.30

Pokalbis tema apie jaunimo užimtumą ir laisvalaikį Kauno ir Kretingos rajonuose

17.30-18.00

Įsivertinimas

 

 

Laikas

 

„Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

2013 06 14 dienos programa

Baigiamasis projekto renginys

8.45-9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.00

Projekto veiklos pristatymas

10.00-10.45

Projekto rezultato pristatymas

10.45-11.00

Kavos pertraukėlė

11.00-12.00

Baigiamasis projekto vadovo, politikų, kaimo bendruomenių žodis

12.00-13.30

Projekto dalyvių projekto įvertinimas

13.30-14.30

Pietūs

14.30-15.15

Organizaciniai asociacijos įkūrimo klausimai

15.15-15.30

Kava

15.30-16.30

Organizaciniai asociacijos įkūrimo klausimai

17.30-18.00

Oficialus projekto uždarymas

 

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Jaunimo projektai Projekto „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ darbotvarkė